Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 86, No 2 (2014): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Powłoki metalowe jako zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych Abstrakt  PDF
Anna Olbrycht
 
Vol 83, No 6 (2011): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Warstwy pośrednie nakładane metodą tamponową Abstrakt  PDF
Jarosław Grześ
 
Vol 90, No 3 (2018): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Powłoki wielowarstwowe 5*(Cu/Ni) nakładane metodą tamponową Abstrakt  PDF
Jarosław Grześ, Michał Jankowski
 
Vol 90, No 3 (2018): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Warunki technologiczne oraz przykładowe aplikacje regeneracyjnego nakładania powłok metodą brush-plating na powierzchnie metalicznie Abstrakt  PDF
Andrzej Radziszewski, Adam Radziszewski
 
Vol 87, No 9 (2015): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Celowość i możliwości obniżenia kosztów nakładania antykorozyjnych powłok metalowo-malarskich natryskiwanych cieplnie Abstrakt  PDF
Witold Milewski
 
Vol 88, No 3 (2016): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Resistance seam hardfacing and cladding of WC-Co in a NiCrBSi-Matrix Abstrakt  PDF
Tobias Broda, Steffen Keitel
 
Vol 90, No 2 (2018): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Wpływ obróbki powierzchni przy użyciu zimnej plazmy na przyczepność powłoki galwanicznej do kompozytu grafitowego i jej przydatność w procesach lutowania miękkiego Abstrakt  PDF
Zbigniew Zimniak, Zbigniew Mirski, Ireneusz Ciepacz, Kazimierz Granat, Tomasz Wojdat
 
Vol 83, No 10 (2011): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Modyfikacja struktury i właściwości napoin wykonanych łukiem krytym Abstrakt  PDF
Jacek Górka, Artur Czupryński, Tomasz Kik, Michał Piotrowski
 
Vol 86, No 2 (2014): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Badania właściwości powłok Zn i Al natryskiwanych łukowo na stal S235JR Abstrakt  PDF
Tomasz Chmielewski, Dariusz Golański, Janusz Bazela, Grzegorz Gontarz
 
Vol 87, No 9 (2015): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Ocena jakości i odporności erozyjnej powłok natryskiwanych łukowo Abstrakt  PDF
Artur Czupryński, Aleksander Lisiecki, Agnieszka Kurc-Lisiecka
 
Vol 90, No 3 (2018): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Natryskiwanie łukowe powłok Fe-Al Abstrakt  PDF
Piotr Siwek, Tomasz Chmielewski, Marcin Chmielewski
 
Vol 85, No 1 (2013): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Warstwy intermetaliczne typu Fe-AL wytwarzane metodą tIg AC Abstrakt  PDF
Grzegorz Gontarz
 
Vol 83, No 12 (2011): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Pomiar naprężeń własnych powłok metalicznych natryskiwanych termicznie Abstrakt  PDF
Tomasz Chmielewski, Dariusz Golański, Grzegorz Gontarz
 
Vol 85, No 2 (2013): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Analiza stanu naprężenie-odkształcenie w niklowych powłokach elektrolitycznych zawierających mikro- i nanocząsteczki twardej fazy Abstrakt  PDF
Edward Wajs
 
Vol 88, No 3 (2016): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Wpływ przygotowania powierzchni na elektronową emisję polową powłok TiO2 natryskanych plazmowo z zawiesin Abstrakt  PDF
Zbigniew Znamirowski, Stefan Kozerski, Leszek Łatka, Lech Pawłowski
 
Vol 83, No 12 (2011): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Mikrostruktura i właściwości eksploatacyjne inconelu 625 w postaci warstw natryskiwanych cieplnie Abstrakt  PDF
Artur Wypych
 
Vol 85, No 6 (2013): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Wpływ stereometrii powierzchni na właściwości adhezyjne warstwy naniesionej metodą LPCS Abstrakt  PDF
Marcin Winnicki, Aleksandra Małachowska, Paweł Sokołowski
 
Vol 87, No 11 (2015): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Wpływ stopnia utlenienia proszku na właściwości mechaniczne powłok miedzianych naniesionych metodą LPCS Abstrakt  PDF
Marcin Winnicki, Dominika Grygier, Małgorzata Rutkowska-Gorczyca, Tomasz Piwowarczyk
 
Vol 84, No 8 (2012): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Mikrostruktura powłokowych barier cieplnych natryskiwanych metodą APS z zastosowaniem nowych proszków ceramicznych Abstrakt  PDF
Paweł Sosnowy, Stanisław Dudek, Tadeusz Gancarczyk, Marek Góral, Marcin Drajewicz
 
Vol 85, No 11 (2013): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Przydatność farb do malowania elementów stalowych spawanych bez usuwania powłoki Abstrakt  PDF
Eugeniusz Turyk
 
Vol 83, No 9 (2011): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Badania porównawcze napawanych plazmowo warstw niklowych z węglikami Ti i Cr Abstrakt  PDF
Mariusz Bober, Jacek Senkara
 
Vol 84, No 8 (2012): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Technologia wytwarzania i właściwości powłok węglikowo-ceramicznych nanoszonych elektroiskrowo modyfikowanych wiązką laserową Abstrakt  PDF
Norbert Radek, Wojciech Żórawski
 
Vol 89, No 7 (2017): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Napawanie regeneracyjne narzędzi do kucia na gorąco kołnierzy z szyjką Abstrakt  PDF
Marcin Kaszuba, Maciej Zwierzchowski, Artur Lange
 
Vol 87, No 3 (2015): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Metoda tamponowa w regeneracji części maszyn Abstrakt  PDF
Jarosław Grześ, Maciej Rychlewski
 
Vol 83, No 9 (2011): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Początki napawania utwardzającego Abstrakt  PDF
Tomasz Szulc
 
1 - 25 z 40 elementów 1 2 > >> 

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.