Gontarz, G. “Warstwy Intermetaliczne Typu Fe-AL Wytwarzane Metodą TIg AC”. Welding Technology Review, Vol. 85, no. 1, Jan. 2013, doi:10.26628/wtr.v85i1.282.