[1]
G. Gontarz, “Warstwy intermetaliczne typu Fe-AL wytwarzane metodą tIg AC”, Weld. Tech. Rev., vol. 85, no. 1, Jan. 2013.