Gontarz, G. (2013) “Warstwy intermetaliczne typu Fe-AL wytwarzane metodą tIg AC”, Welding Technology Review, 85(1). doi: 10.26628/wtr.v85i1.282.