Gontarz, Grzegorz. 2013. “Warstwy Intermetaliczne Typu Fe-AL Wytwarzane Metodą TIg AC”. Welding Technology Review 85 (1). https://doi.org/10.26628/wtr.v85i1.282.