(1)
Gontarz, G. Warstwy Intermetaliczne Typu Fe-AL Wytwarzane MetodÄ… TIg AC. Weld. Tech. Rev. 2013, 85.