Influence of pulse current frequency in the TIG method on selected aspects of heat supply during welding of 321 steel

Main Article Content

Małgorzata Ostromęcka
Paweł Cegielski
Andrzej Kolasa

Abstract

Heat input is one of the main parameters describing the arc welding process, among others for the needs of strict technological documentation. However, we are hearing more and more about the need to clarify this parameter. One of the problems is determining the heat input during welding of varieties with arc pulsation. The article presents an ex- periment illustrating the influence of the pulse current frequency on selected aspects of heat supply during welding of the 321 steel with the TIG method.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
M. Ostromęcka, P. Cegielski, and A. Kolasa, “Influence of pulse current frequency in the TIG method on selected aspects of heat supply during welding of 321 steel”, Weld. Tech. Rev., vol. 90, no. 3, Mar. 2018.
Section
Original Articles

References

Cegielski P., Kolasa A., Kuczyński M., Rostkowska R.: Wybrane aspekty pomiarów i monitorowania podczas spawania łukowego, Przegląd Spawalnictwa Vol. 88, No 12, 2016.

Zmiany w normach ASTM dotyczących obliczania energii liniowej – Biuletyn Informacji Technicznej LEB2/2010 Lincoln Electric.

Welding Handbook Volume 4. Materials and applications – Part 2.1998. Chapter 5 pp. 233-332.

Cegielski P., Bugyi Ł.: Wybrane aspekty identy kacji zakłóceń procesu spawania łukowego MIG/MAG, Przegląd Spawalnictwa Vol. 89, No 6, 2017.

Kim W.H., Na S.J.: Heat and fluid flow in pulsed current GTA weld pool, Int. J. Heat Transfer 41,1998, pp. 3213-3227

Fan H.G., Na S.J., Shiz Y.W.: Mathematical model of arc in pulsed current gas tungsten arc welding, J. Phys. D: Appl. Phys. 30, 1997, pp. 94-102

PN-EN 1011-1 Spawanie – Zalecenia dotyczące spawania metali – Część 1: Ogólne wytyczne dotyczące spawania łukowego

Wojsyk K., Macherzyński M.: Determination of Welding Linear Energy by Measuring Cross-Sectional Areas of Welds, Biul. Inst. Spaw. No 5/ 2016.

Wojsyk K., Macherzyński M., Lis R.: Ocena ilości ciepła wprowadzonego do spoin i napoin metodą pomiaru ich pól poprzecznych w konwencjonalnych i hybrydowych procesach spawalniczych, Przegląd Spawalnictwa Vol. 89, No 10, 2017.

Klimpel A.: Technologia spawania i cięcia metali, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1997.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>