Technological conditions and selected applications of regenerative deposition of coatings using brush-plating method on metallic surfaces

Main Article Content

Andrzej Radziszewski
Adam Radziszewski

Abstract

The paper presents and describes the brush-plating method of galvanic selective application of regenerative metallic coatings onto machine parts. Exemplary types of metallic coatings are presented in terms of their application and properties. Technological possibilities and limitations of the brush-plating process are discussed.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
A. Radziszewski and A. Radziszewski, “Technological conditions and selected applications of regenerative deposition of coatings using brush-plating method on metallic surfaces”, Weld. Tech. Rev., vol. 90, no. 3, Mar. 2018.
Section
Original Articles

References

Chmielewski T., Golański D.: The role of welding in the remanufacturing process, Welding International, vol. 29 (11), pp. 861-864, 2015.

Chmielewski T., Kolasa A.: Spawalnicze metody regeneracji form wtryskowych stosowanych w przetwórstwie tworzyw sztucznych, Spajanie metali i tworzyw w praktyce, vol. 1, s. 25-29, 2010.

Chmielewski T., Jakubowski J.: Żaroodporne powłoki INCONEL 625 natryskiwane termicznie na podłoża ze stali stopowych, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika, vol. 229, s. 143-153, 2009.

Chmielewski T.: Struktura i właściwości kompozytowych powłok ochronnych wykonywanych metodą natryskiwania gazoproszkowego, Kompozyty (COMPOSITES), vol. 3, s. 92-95, 2003.

Niedzielska M., Chmielewski T.: Warunki natryskiwania HVOF powłoki Cr3C2-NiCr na stal 316L, Przegląd Spawalnictwa 89, nr 3, s. 46-50, 2016.

Chmielewski T.: Wykorzystanie energii kinetycznej tarcia i fali detonacyjnej do metalizacji ceramiki, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika 242, 3-157, 2012.

Chmielewski T.: Natryskiwanie detonacyjne metali na podłoża ceramiczne, Przegląd Spawalnictwa, vol. 78, nr 9-10, s. 80-83, 2006.

Chmielewski T., Golański D.: New method of in-situ fabrication of protecti- ve coatings based on Fe-Al intermetallic compounds, PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART B-JOURNAL OF
ENGINEERING, vol. 225 (B4), pp. 611-616, 2011.

Tobota K., Chmielewski T.: Napawanie laserowe powłok ochronnych
na powierzchniach roboczych łopatek turbin parowych, Przegląd Spawalnictwa, vol. 88, nr 12, s. 38-42, 2016.

Hudycz M., Winiarski M., Chmielewski T.: Tarciowe metalizowanie ceramiki AlN tytanem, Przegląd Spawalnictwa, vol. 87, nr 10, s. 31-35, 2015.

Grześ J.: Wytwarzanie metodą tamponową metalowych i metalowo-ceramicznych powłok kompozytowych, Kompozyty, nr 5, s. 359-363, 2002.

Grześ J., Rychlewski M.: Metoda tamponowa w regeneracji części maszyn, Przegląd Spawalnictwa, vol. 87, nr 3, s. 30-35, 2015.

Grześ J.: Warstwy pośrednie nakładane metodą tamponową, Przegląd Spawalnictwa, vol. 83, nr 6, s. 48-52, 2011.

Grześ J.: Odporność korozyjna wybranych powłok nakładanych metodą tamponową, Przegląd Spawalnictwa, vol. 86, nr 2, s. 14-18, 2014.

Grześ J.: Możliwości metody tamponowej w zakresie nakładania powłok metalowych z gradientem właściwości, Prace Naukowe–Mechanika, z. 215, WPW, Warszawa 2006.

Dong S.J., Zhou Y., Shi Y.W., Fan L.: A New Hybrid Process for Surface Modification by Combining Brush Plating with Nitrocarburizing, Metallurgical and Materials Transactions A, vol. 33, pp. 2240-2244, 2002.

Wu B., Xu B., Zhang B., Lü Y.: Preparation and properties of Ni/nano-Al2O3- composite coatings by automatic brush plating, Surface and Coatings Technology, vol. 201 (16-17), pp. 6933-6939, 2007. DOI: 10.1016/j.surfcoat.2006.12.022

Bin-Shi X., Hai-dou W., Shi-yun D., Bin J.: Fretting wear-resistance of Ni-base electro-brush plating coating reinforced by nano-alumina grains, Materials Letters, vol. 60 (5), pp. 710-713, 2006. DOI:10.1016/j.matlet.2005.10.021