Corrosion damage detection on pipelines using long range ultrasonic testing method

Main Article Content

Łukasz Sarniak
Maciej Szwed
Andrzej Zagórski

Abstract

This article discusses the methodology, applications and capabilities of Long Range Ultrasonic Testing (LRUT) method. The method allows screening the entire pipe wall, over tens of meters, from a single inspection position, as well as detection and location of discontinuities in the form of wall loss and corrosion effects on pipelines. It uses guided waves propagating in the axial direction of the pipe, excited by transducer rings consisting of connected piezoelectric modules. The received signal, in form of amplitude time scan (A-Scan), provides information on general variations in the total cross-sectional area of pipe. 

in polish

Detekcja ubytków korozyjnych w rurociągach metodą dalekozasięgowej defektoskopii ultradźwiękowej

Wniniejszymartykuleomówionometodykę,zastosowania oraz możliwości badań metodą dalekozasięgowej defektoskopii ultradźwiękowej (LRUT – ang. Long Range Ultrasonic Testing). Metoda umożliwia zobrazowanie całej ścianki rury z jednego położenia przetworników oraz detekcję i lokalizację nieciągłości w postaci ubytków grubości i efektów korozji na rurociągach. Wykorzystuje tzw. fale kierowane (ang. guided waves) rozchodzące się wzdłuż rury, wytwarzane przez opaski, składające się z wielu połączonych ze sobą modułów piezoelektrycznych. Odebrany sygnał, w postaci zobrazowania amplitudowego w czasie (A-Scan), dostarcza informacji odnośnie do lokalnych zmian przekroju poprzecznego rury. 


Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
Łukasz Sarniak, M. Szwed, and A. Zagórski, “Corrosion damage detection on pipelines using long range ultrasonic testing method”, Weld. Tech. Rev., vol. 89, no. 11, Nov. 2017.
Section
Original Articles

References

Lowe M.J.S., Cawley P.: Long Range Guided Wave Inspection Usage – Current Commercial Capabilities and Research Directions, Department of Mechanical Engineering, Imperial College, London, 2006.

Szelążek J.: Ultradźwiekowa defektoskopia dalekozasięgowa, IPPT PAN, Warszawa.

Olympus Scienti c Solutions Academy, Guided Waves Theory, Materiały szkoleniowe, 2016.

Marques F.C.R., Demma A.: Ultrasonic Guided Waves Evaluation of Trials for Pipeline Inspection, 17th WCNDT, 2008, China.

Demma A., Alleyne D., Pavlakovic B.: Testing of Buried Pipelines Using Guided Waves, Middle East Nondestructive Testing Conference & Exhibition, Bahrain, Manama.

Olympus, Introduction to Guided Wave Inspection Theory and Technology, http://www.olympus-ims.com, 2017.

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>