Effect of brazing temperature on microstructure and mechanical properties of dissimilar joints of titanium/stainless steel joint brazed by Al interlayer

Main Article Content

Bartłomiej Szwed
Marek Konieczny

Abstract

In present investigation diffusion brazed joints between titanium (Grade 2) and stainless steel (X5CrNi18-10) using 100 μm thick aluminum foil as a ller metal were produced at the temperature range from 550 to 700 °C for 60 minutes under 2 MPa bonding pressure in vacuum. The effect of temperature on the microstructure was investigated us- ing light optical microscopy and scanning electron microscopy equipped with an energy dispersive X-ray system (EDS) to determine chemical composition of joint. The FeAl3 and Fe2Al5 intermetallic layers were observed at the stain- less steel-aluminum interfaces. At the aluminum-titanium interfaces TiAl, TiAl2, TiAl3 intermetallic layers were identied. The thickness of the reaction products increases with increase in the joining temperature. The highest shear strength (91 MPa) was achieved for samples prepared at 600 °C. 

Streszczenie

Lutowanie dyfuzyjne zostało wykonane pomiędzy tytanem (Grade 2) a stalą nierdzewna (X5CrNi18-10) z wykorzystaniem foli aluminiowej o grubości 100 μm. Lutowanie zostało przeprowadzone w temperaturach od 550 do 700 °C w czasie 60 minut pod dociskiem 2 MPa w próżni. Wpływ temperatury na mikrostrukturę połączenia został przeba- dany na mikroskopie optycznym oraz elektronowym mikroskopie skaningowym wyposażonym w mikroanalizator rentgenowski (EDS). Na granicy stali nierdzewnej z aluminium wydzieliły się warstwy faz FeAl3 oraz Fe2Al5. Struktura załącza od strony tytanu składała się oraz warstw faz międzymetalicznych TiAl, TiAl2, TiAl3. Grubość warstw reakcyjnych rosła wraz ze wzrostem temperatury lutowania. Najwyższą wytrzymałość (91 MPa) uzyskano podczas testów ścinania technologicznego połączeń lutowanych w temperaturze 600 °C. 


Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
B. Szwed and M. Konieczny, “Effect of brazing temperature on microstructure and mechanical properties of dissimilar joints of titanium/stainless steel joint brazed by Al interlayer”, WeldTechRev, vol. 89, no. 6, Jun. 2017.
Section
Articles

References

J. R. Davis: ASM Handbook, Volume 02 - Properties and Selection: Non- ferrous Alloys and Special-Purpose Materials, 2nd ed. Portland, Asm International Handbook Committee, 1990.

M. Ghosh, S. Chatterjee: Diffusion bonded transition joints of titanium to stainless steel with improved properties, Materials Science and Engineering A, vol.358 (1-2), pp. 152-158, 2003.

F. Möller, M. Grden, C. Thomy, F. Vollertsen: Combined laser beam welding and brazing process for aluminum titanium hybrid structures, Physics Procedia, vol.12 pp. 215-223, 2011.

Lee M.K., J.J. Park, G.J. Lee, D.W. Kim, C.H. Lim, C.K. Rhee, S.J. Hong: Corro- sion of Ti–STS dissimilar joints brazed by a Ag interlayer and Ag–Cu–(Pd) alloy llers, Journal of Nuclear Materials, vol.409 (3), pp. 183-187, 2011.

W. Yao, A. Wu, G. Zou, J. Ren: Formation process of the bonding joint in Ti/Al diffusion bonding, Materials Science and Engineering A, vol.480 (1), pp. 456-463, 2008.

Z. Ma, C. Wang, H. Yu, J. Yan, H. Shen: The microstructure and mechanical properties of uxless gas tungsten arc welding–brazing joints made between titanium and aluminum alloys, Materials and Design, vol. 45 pp. 72-79, 2013.

A. Elrefaey, W. Tillmann: Microstructure and mechanical properties of brazed titanium/steel joints, Journal of Materials Science, vol. 42, pp. 9553-9558, 2007.

S. Kundu, D. Roy, S. Chatterjee, D. Olson, B. Mishra: In uence of interface microstructure on the mechanical properties of titanium/17-4 PH stainless steel solid state diffusion bonded joints, Materials and Design, vol.37, pp. 560-568, 2012.

M. Konieczny, R. Mola: Fabrication, microstructure and properties of laminated iron-intermetallic composites, Steel Research International, vol.79, pp. 499-505, 2008.

B. Szwed, M. Konieczny: Microstructure and Mechanical Properties of Joints of Titanium with Stainless Steel Performed Using Nickel Filler, Archives of Metallurgy and Materials, vol.61 (2B), pp. 997-1001, 2016.

B. Szwed, M. Konieczny: In uence of diffusion bonding parameters on the structure and properties of titanium and stainless steel joints with copper interlayer, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, vol. 67 (1), pp. 21-25, 2014.

M. Balasubramanian: Characterization of diffusion-bonded titanium alloy and 304 stainless steel with Ag as an interlayer, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, vol.82 (1), pp.153-162, 2008.

S. Kundu, S. Chatterjee: Interface microstructure and strength properties of diffusion bonded joints of titanium–Al interlayer–18Cr–8Ni stainless steel, Materials Science and Engineering A, vol.527 (10-11), pp. 2714- 2719, 2010.