Comparison of the effect of residual oxygen in the forming gas on selected properties of 304L and 316L steel joint welded by orbital TIG

Main Article Content

Marcin Drabarz
Tomasz Chmielewski
Dariusz Golański

Abstract

This paper describes the effect of the concentration of residual oxygen in the forming gas on selected properties of the butt weld of steel 304L and 316L made by orbital TIG welding method. Welding tests were conducted in Argonium forming gas with oxygen content of 6 ppm and 500 ppm. The resulting joints were compared in terms of structural composition, geometry and hardness distribution. 

  

in polish

Porównanie wpływu tlenu resztkowego w gazie formującym na wybrane właściwości złączy stali 304L oraz 316L spawanych TIG orbitalnie

W pracy opisano wpływ stężenia tlenu resztkowego w gazie formującym na wybrane właściwości spoin czołowych stali 304L oraz 316L wykonanych metodą spawania orbitalnego TIG. Przeprowadzono próby spawania z gazem formującym Ar z zawartością tlenu na poziomie 6 ppm oraz 500 ppm. Uzyskane złącza porównano pod względem budowy strukturalnej oraz rozkładów twardości. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
M. Drabarz, T. Chmielewski, and D. Golański, “Comparison of the effect of residual oxygen in the forming gas on selected properties of 304L and 316L steel joint welded by orbital TIG”, Weld. Tech. Rev., vol. 89, no. 5, May 2017.
Section
Original Articles

References

T. Chmielewski: Projektowanie procesów technologicznych – spawalnictwo, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2013.

M. Gucwa, R. Bęczkowski, M. Stefański: Spawanie orbitalne wężownic ze stali VM12-SHC, Przegląd Spawalnictwa, vol. 87(10), s.120–123, 2015.

M. Drabarz, T. Chmielewski, Wpływ tlenu resztkowego w gazie formującym na wybrane właściwości grani złącza stali 304L spawanego TIG orbitalnie, Przegląd Spawalnictwa, vol. 89 (1), s. 45–50, 2017.

G. Rogalski, J. Łabanowski, D. Fydrych, A. Świerczyńska: Wpływ obróbki cieplnej na właściwości spawanych austenitycznych rur wymienników ciepła, Przegląd Spawalnictwa, vol. 86(6), s. 24–31, 2014.

T. Sałaciński, W. Sosnowski: Wykorzystanie źródeł laserowych led do spajania cienkościennych elementów z blach nierdzewnych, Przegląd Spawalnictwa, vol. 88 (12), s. 10–14, 2016.

K. Ferenc, T. Chmielewski, i inni: Technika spawalnicza w praktyce poradnik inżyniera, konstruktora i spawacza, Verlag Dashofer, 2009.

J. Górecki, T. Chmielewski, A. Kolasa: Automatyczne spawanie łukiem krytym elementów rurociągów ze stali nierdzewnej 347, Spajanie Metali i Tworzyw w Praktyce 11(4), s. 16–19, 2005.

M. Węglowski, T. Chmielewski, K. Kudła: Ocena wydajności spawania niskoenergetycznego procesu SpeedRoot w pozycji PG, Przegląd Spawalnictwa, vol. 83(12), s. 26–30, 2011.

T. Chmielewski, M. Węglowski, K. Kudła: Spawanie w pozycji PF metodą MMA z wykorzystaniem nowej funkcji UP w zasilaczach inwertorowych zbudowanych w technice MICOR, Przegląd Spawalnictwa, vol. 86(9), s. 45–49, 2014.

AWS D18.2:2009, Guide to Weld Discoloration Levels on Inside of Austenitic Stainless Steel Tube, American Welding Society 2009.

K. Kimbrel: Determining Acceptable Levels of Weld Discoloration on Mechanically Polished and Electropolished Stainless Steel Surface, [w:] Pharmaceutical Engineering, vol. 31 no. 6, December 2011.

E. Tasak: Metalurgia Spawania, Wydawnictwo „Jak” Andrzej Choczewski, Kraków 2008.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>