HVOF spraying process conditions of coating Cr3C2-NiCr deposited onto 316L steel

Main Article Content

Monika Niedzielska
Tomasz Chmielewski

Abstract

Thermal spray process is a method of modifying the surface and it is related to welding technology. In this way produced coatings are connected to the substrate adhesively or mechanically, and in some cases even diffusion or locally metallurgically [6]. This is done by providing the coating material in the form of powder or wire to the torch. Coating material is melted or heated close to the melting temperature. The coating material particles are accelerated in gas stream to high velocity, then they impact to the substrate surface. Spraying the coating on the substrate Cr-Ni austenitic stainless steel substrate usually raises concerns about difficulties with obtaining sufficiently high adhesion, because steel chrome is usually covered by chromium oxide which protects against corrosion, but additionaly reduces the adhesion of sprayed coatings by isolating coating of metallic sub- strates. The aim of the work was to develop conditions for HVOF spraying method of Cr3C2-NiCr coatings on the steel 316L substrate. Particular attention was given to preparing the surface of the substrate and ensuring a sufficiently high kinetic energy. 


in polish

Warunki natryskiwania HVOF powłoki Cr3C2-NiCr  na stal 316L

Natryskiwanie cieplne jest metodą modyfikacji powierzchni pokrewną spawalnictwu, wytwarzane z jej zastosowaniem powłoki są połączone z podłożem adhezyjnie lub mechanicznie, w niektórych przypadkach dyfuzyjnie lub lokalnie nawet metalurgicznie [1]. Odbywa się to poprzez dostarczenie materiału powłokowego w postaci proszku lub drutu do palnika, za pomocą którego materiał powłokowy jest topiony lub nagrzewany do temperatury bliskiej topnienia. Następnie przyspieszone w strumieniu gazów cząstki materiału z dużą prędkością uderzają w powierzchnię nastrykiwaną, tworząc powłokę. Natryskiwanie powłok na podłoże stalowe Cr-Ni austenityczne nierdzewne budzi zwykle wątpliwości związane z trudnościami uzyskania wystarczająco wysokiej przyczepności, gdyż pokrywająca naturalnie stal chromową powłoka tlenku chromu stanowiąca o odporności korozyjnej, niestety obniża przyczepność powłok natryskanych separując powłokę od metalicznego podłoża. Celem pracy było opracowanie warunków natryskiwania metodą HVOF powłoki Cr3C2-NiCr na podłożu stali 316L z uzyskaniem możliwie wysokiej przyczepności. Szczególną uwagę poświęcono przygotowaniu powierzchni oraz zapewnieniu cząstkom natryskiwanym dostatecznie wysokiej energii kinetycznej.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
M. Niedzielska and T. Chmielewski, “HVOF spraying process conditions of coating Cr3C2-NiCr deposited onto 316L steel”, Weld. Tech. Rev., vol. 89, no. 3, Mar. 2017.
Section
Original Articles

References

Klimpel A., Napawanie i natryskiwanie cieplne, Wydawnictwo Naukowo Techniczne, 2000.

“www.pnc.pl,” PNC S.C., Natryskiwanie cieplne powłok, 2015. [Online].

J. Brennek, Z. Brodzki, T. Drążkiewicz, S. Gębalski, Z. Kowalski: Poradnik Metalizacji Natryskowej, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Techniczne, 1959.

RESURS, “resurs.pl,” [Online]. [Accessed 2016].

K. Górska, W. Górski, Napędy lotnicze, Materiały pędne i smary, Warszawa: Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, 1986.

W. Sobieraj, Aerodynamika, Warszawa: Wydawnictwo WAT, 2015.

T. Chmielewski: Wykorzystanie energii kinetycznej tarcia i fali detonacyjnej do metalizacji ceramiki, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika, 242, 3-157, 2012.

T. Chmielewski, D. Golański: Selected properties of Ti coatings deposited on ceramic AlN substrates by thermal spraying, Welding International, vol. 27 (8), pp. 604-609, 2013.

T. Chmielewski, Z. Sheng: Natryskiwanie powłok na bazie wybranych faz międzymetalicznych metodą High Efficiency Hypersonic Plasma Spraying, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika, s. 49-58, 2006.

T. Chmielewski, J. Jakubowski: Żaroodporne powłoki INCONEL 625 natryskiwane termicznie na podłoża ze stali stopowych, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika, 229, s. 143-153, 2009.

T. Chmielewski, Nakładanie plazmowe warstw chromowych z dodatkami na podłoża ze stali chromowych, Przegląd Spawalnictwa, vol. 73 (8-9), s. 56-57, 2001.

Most read articles by the same author(s)