Properties of the deposited layers of Fe-Cr-Nb-C by using directional receiving heat

Main Article Content

Robert Bęczkowski
Janusz Cebulski
Dorota Pasek

Abstract

The paper presents results of research on surface hard wearing designed to work in the conditions of intense abrasive wear. The main objective of the study was to perform influence the directional reception heat of using a wire giving a hight hardness surface layer (up to 1200 HV1) in a single pass bead. To increase the speed of heat dissi- pation from the place of hardfacing a sheet of aluminum was used. The samples were examined hardness distribution together with the identification of the place of measurement and testing metallographic optical microscope (OM) and scanning electron microscope (SEM) with X-ray EDS. The use of aluminum sheet to increase the heat transfer from the space surfacing allowed to increase the hardness of the deposit in a layer just above the line of fusion. 


in polish

Właściwości napawanych warstw Fe-Cr-C-Nb przy zastosowaniu kierunkowego odbioru ciepła

W pracy przedstawiono wyniki badań nad napoinami trudnościeralnymi przeznaczonymi do pracy w warunkach intensywnego zużycia ściernego. Głównym celem pracy była analiza własności przy wykorzystaniu drutu dającego twardości sięgające do 1200 HV1 warstwy wierzchniej w jednym przejściu. Do zwiększenia szybkości odprowadzenia ciepła z miejsca napawania zastosowano blachy aluminiowe. Próbki napawane poddano badaniu rozkładu twardości wraz z identyfikacją miejsca pomiaru oraz badaniom metalograficznym na mikroskopie optycznym i mikroskopie skaningowym z mikroanalizą rentgenowską. Zastosowanie płyt zwiększających odbiór ciepła z miejsca napawania pozwoliło na zwiększenie twardości w warstwie napoiny tuż nad linią wtopienia. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
R. Bęczkowski, J. Cebulski, and D. Pasek, “Properties of the deposited layers of Fe-Cr-Nb-C by using directional receiving heat”, Weld. Tech. Rev., vol. 89, no. 3, Mar. 2017.
Section
Original Articles

References

Adamiak, M., Górka, J., Kik, T.: Structure analysis of welded joints of wear resistant plate and constructional steel, Archives of Materials Science and Engineering, (2010) 56, 2, 108-114

Bęczkowski, R.: Effect of cladding parameters on the hardness of bimetal plates. Metalurgija, (2017) 56, 1-2, 59-62.

Bęczkowski, R., Gucwa, M., Wróbel, J., and Kulawik, A.: The impact of the bead width on the properties of the anti abrasion surfacing weld. International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics 2015 (ICNAAM 2015), (2015) AIP Conf. Proc. 1738, 480095-1–480095-4; doi: 10.1063/1.4952331.

Bęczkowski, R., Gucwa, M.: Defects Appearing in the Surfacing Layers of Abrasion Resistant, Archives of Foundry Engineering, (2016) 16 ,4, 23-28.

Bęczkowski, R., Gucwa, M.: Kwalifikowanie napawania warstw trudnościeralnych pracujących w warunkach przemysłu cementowego, Przegląd Spawalnictwa, (2015) 9, 43-46.

Dwivedi, D.,K.: Microstructure and abrasive wear behaviour of iron base hardfacing, Materials Science and Technology, (2004) 20, 1326-1330

Gucwa, M., Bęczkowski, R.: Odporność na erozyjne zużycie strumieniowe napoin wykonanych drutem proszkowym samoosłonowym przy kącie padania ścierniwa 60o, Przegląd Spawalnictwa, (2011) 10, 77-80

Kejžar R.: Study of the alloying of a surfacing weld in the surfacing of wear-resistant deposits with alloyed welding fluxes. Materials and technology, (2003) 37, 3-4, 167-172.

Mendez, P.F., Barnes, N., Bell, K., Borle, S.D., Gajapathi, S. S., Guest, S. D., Izadi, H., Gol, A. K., Wood, G.: Welding processes for wear resistant overlays. Journal of Manufacturing Processes, (2014) 16, 4–25.

Niagaj, J.: Effect of niobium on properties of hardfaced layers surface welded by Fe-Cr-C open arc flux-cored wire electrodes, Przegląd Spawalnictwa, (2011) 10, 67-72.

Orłowicz, W., Shevelyaa, V., Trytek, A., V. Kirilkov, V.: Effect of the concentrated heat flow treatment on the structure and the antiwear properties of cast iron, Archives of Foundry Engineering, (2009) 9, 2, 185-188

Pernis, I., Kasala, J., Žabecká, D.: (2013) Resistance of weldclads made by flux-cored arc welding technology against erosive wear. Metalurgija, 52, 3, 352-354.

Winczek, J.: (2016) Modeling of heat affected zone in multipass GMAW surfacing S235 steel element. Procedia Engineering, 136, 108 – 113.