Diagnosis and sustainability assessment of boiler components made of 16Mo3 steel operating in creep conditions

Main Article Content

Adam Ogrodnik
Tomasz Chmielewski

Abstract

The article contains the model images of the degradation of 16Mo3 steel microstructure working in creep conditions of pressure zone in the boiler. The material being tested is given class structure according to the state of the microstructure, including: the degree of development of the processes of precipitation in relation to the degree of exhaustion. In graphical form shows the microstructure of a reference class to the degree of exhaustion, made on the basis of changes in the structure of it is: the degree of disintegration of the individual phases and level of precipitation processes and the degree of development of internal damage. The tables summarize the proposed periods of admission to further exploitation depending on the class structure and the corresponding degree of exhaustion 


in polish

Diagnostyka i ocena trwałości elementów kotła ze stali 16Mo3 pracującego w warunkach pełzania

Artykuł zawiera modelowe obrazy degradacji mikrostruktury stali 16Mo3 pracującej w warunkach pełzania w części ciśnieniowej kotła energetycznego. Dla badanego materiału podano klasy struktury w zależności od stanu jej mikrostruktury w tym również stopnia rozwoju procesów wydzieleniowych w powiązaniu ze stopniem wyczerpania. W postaci graficznej przedstawiono odniesienie klas mikrostruktury do stopnia wyczerpania, dokonane na podstawie oceny zmian w strukturze to jest: stopnia rozpadu poszczególnych faz, stopnia rozwoju procesów wydzieleniowych oraz stopnia rozwoju wewnętrznych uszkodzeń. W tabelach zestawiono zaproponowane okresy dopuszczenia do dalszej eksploatacji w zależności od klasy struktury i odpowiadającego jej stopnia wyczerpania 

 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
A. Ogrodnik and T. Chmielewski, “Diagnosis and sustainability assessment of boiler components made of 16Mo3 steel operating in creep conditions”, Weld. Tech. Rev., vol. 89, no. 2, Feb. 2017.
Section
Original Articles

References

J. Dobrzański, A. Hernas: Sprawozdanie nr P/XII-2/2014: ‘Zasady diagnostyki i oceny trwałości eksploatacyjnej elementów kotłów i rurociągów pracujących w warunkach pełzania – Etap I’.

J. Dobrzański, A. Hernas: Sprawozdanie nrP-2/III-1/2015:‘Zasadydiagno- styki i oceny trwałości eksploatacyjnej elementów kotłów i rurociągów pracujących w warunkach pełzania – Etap II’.

Praca zbiorowa: Materiały Techniczne Urzędu Dozoru Technicznego nr 3/2013: ‘Zasady diagnostyki i oceny trwałości eksploatacyjnej elementów kotłów i rurociągów pracujących w warunkach pełzania’.

Praca zbiorowa: Materiały stosowane w energetyce cieplnej, wyd. Politechniki Częstochowskiej, 2003.

T. Chmielewski: Projektowanie procesów technologicznych – spawalnictwo Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2013.

K. Ferenc i inni: Technika spawalnicza w praktyce: poradnik inżyniera,konstruktora i spawacza, Verlag Dashofer, 2009.

T. Sałaciński: SPC Statistical Process Control, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2015.

W Kramarek, T Sałaciński: Energetyka jądrowa na świecie (1), Przegląd Techniczny, vol. 20, s. 13-19, 2013.

P. Urbańczyk, J. Słania, G. Golański: Wpływ pełzania na uszkodzenia złącza spawanego rurociągu pary świeżej, Przegląd Spawalnictwa, vol. 86 (4), s. 23-30, 2014.

M. Kwiecień, A. Głowacki: Pełzanie jako zjawisko ograniczające długotrwałą eksploatację rurociągów parowych, Energetyka, nr 7, s. 556-560, 2013.

Soo Woo Nam: Assessment of damage and life prediction of austenitic stainless steel under high temperature creep-fatigue interaction conditio, Materials Science and Engineering: A, Vol. 322 (1-2), p. 64-72, 2002. http://dx.doi.org/10.1016/S0921-5093(01)01118-2

Y. Takahashi: Study on creep-fatigue evaluation procedures for high-chro-mium steels – Part I: Test results and life prediction based on measured stress relaxation, International Journal of Pressure Vessels and Piping, vol. 85 (6), p. 406-422, 2008.

R. Frith, M. Stone: A proposed new pressure vessel design class, International Journal of Pressure Vessels and Piping, vol. 139-140, p. 4-11, 2016.

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>