Robotized 3D printing of the machines parts with welding methods

Main Article Content

Paweł Cegielski
Aleksandra Skublewska
Paweł Gawroński
Mateusz Ostrysz
Michał Dylewski
Mateusz Gajowniczek

Abstract

Hitherto practiced reconstruction of worn parts of machines using welding methods, mostly by arc welding and thermal spraying, allowed to restore the nominal shapes and dimensions, as well as other parameters and features. Intense development of 3D printing methods allow to build models and functional prototypes, including machine parts. The article shows own works which aim to use robotised arc welding MIG/MAG with a variation of low energy CMT to build 3D metal models 


in polish

Zrobotyzowane drukowanie 3D części maszyn metodami spawalniczymi

Dotychczas praktykowana odbudowa zużytych części maszyn metodami spawalniczymi, głównie przez napawanie łukowe i natryskiwanie cieplne, pozwalała na przywrócenie im nominalnych kształtów i wymiarów, a także pozostałych parametrów oraz właściwości użytkowych. Intensywnie rozwijające się metody przyrostowe druku 3D pozwalają na budowę modeli i funkcjonalnych prototypów, w tym także części maszyn. W artykule przedstawiono autorskie prace zmierzające do zastosowania zrobotyzowanego napawania łukowego MIG/MAG w odmianie niskoenergetycznej CMT do budowy metalowych modeli 3D. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
P. Cegielski, A. Skublewska, P. Gawroński, M. Ostrysz, M. Dylewski, and M. Gajowniczek, “Robotized 3D printing of the machines parts with welding methods”, Weld. Tech. Rev., vol. 89, no. 1, Jan. 2017.
Section
Original Articles

References

Cegielski P. Nowe obszary zastosowania napawania łukowego MIG/MAG Przegląd Spawalnictwa 6/2016, str. 48-49.

CegielskiP., SkublewskaA., GawrońskiP., OstryszM., DylewskiM., Gajowniczek M. Zastosowanie napawania łukowego MIG/MAG do drukowania 3D Spajanie 2/2016, str. 22-26.

Dickens P.M., Cobb R., Gibson I., and Pridham M.S., Rapid Prototyping Using 3D Welding, Journal of Design and Manufacturing 3/1993.

Dickens P.M., Pridham M.S., Cobb R., Gibson I. (1992) Rapid Prototyping Using 3D Welding, Proceedings of the 3rd Symposium Solid Freedom Fabrication, Austin, Texas, 9/1992, str. 280-290.

Gajowniczek M. Zrobotyzowane modelowanie 3D z wykorzystaniem napawania łukowego metodą CMT MAG, praca dyplomowa pod kierunkiem dr inż. Pawła Cegielskiego, Politechnika Warszawska 2016.

Gawroński P. Zrobotyzowane modelowanie 3D z wykorzystaniem metody CMT Print, praca dyplomowa pod kierunkiem dr inż. Pawła Cegielskiego, Politechnika Warszawska 2016.

Hiemenz J., Electron beam melting, Advanced Materials & Processes 165 (2007).

Iwański T., Gracel J. Co przemysł 4.0 oznacza dla automatyków? Biuletyn Automatyki, Astor, 2/2016, str. 15-17.

Khan M., Dickens P. Selective laser melting (SLM) of gold (Au) Rapid Prototyping Journal 18/2012.

Klimpel A. Napawanie i natryskiwanie cieplne WNT Warszawa 2000.

Kolasa A, Sarnowski T., Cegielski P. Regeneration of Worn Out Machine Parts Surfaces by Aut. Welding Przegląd Spawalnictwa 1/2015, str. 50-57.

Kolasa A. Uszkodzenia i naprawy metalowych części maszyn, Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1997.

Miecielica M. Techniki szybkiego prototypowania - Rapid Prototyping. Przegląd Mechaniczny 02/2010, str. 39-45.

Poreda R. REXIO – zrobotyzowane rozwiązanie do zadań specjalnych Biuletyn Automatyki, Astor, 2/2016, str. 29-31.

Sarnowski T., Cegielski P., Kolasa A. Stanowisko do automatycznego napawania płyt stalowych, Przegląd Spawalnictwa 10/2011, str. 12-15.

Siemiński P., Budzik G. Techniki przyrostowe. Druk 3D. Drukarki 3D Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2015.

Uziel A. Looking at Large-Scale, Arc-Based Additive Manufacturing Welding Journal 4/2016, str. 42-46.

Żurek K. Szybkie prototypowanie z wykorzystaniem napawania łukowego metodą MAG, praca przejściowa inżynierska pod kierunkiem dr inż. Pawła Cegielskiego, Politechnika Warszawska 2014.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>