Approach to the methodology for training of operators in GMAW and FCAW automated welding processes

Main Article Content

Ilona Jastrzębska
Marcin Głowacki
Dariusz Cyganek
Ryszard Jastrzębski
Dariusz Przytuła

Abstract

This article presents stages for the creation of serial welding technology on the example of an older type robotized welding workstation. In case of manual welding a technologist is responsible for setting the voltage parameters of welding process while a welder during the continuous observations influences the thermal processes by modulation of motions trajectory. On the other hand, in case of welding applying the older types of robots, technologist sets the trajectory of motions, whereas the operator of the robotized workstation through the observations of the process impacts the thermal processes of welding. The problem resides in the fact that a technologist often does not resources enough knowledge concerning an impact of the end of electrode motions trajectory on the welding process effectiveness, and the operator is mostly not enough trained in a real-time regulation of welding current and travel speed. In this work we discuss the innovative methodology for training of technologists and operators with the use of a visual instruction developed by The Institute for Joining of Metals in Krakow (presented previously in Welding Journal no. 2/2016). The aim of the presented results is a creation of the algorithms for welding visual systems. 

in polish

Metodologia uczenia operatorów robotów przemysłowych do spawania drutem litym i proszkowym

W niniejszym artykule omówione zostały etapy tworzenia technologii spawania seryjnego na przykładzie starszego typu zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego. W przypadku spawania manualnego to technolog ustala parametry napięciowe procesu spawania, a spawacz na podstawie obserwacji wpływa na procesy cieplne spawania poprzez zmianę trajektorii ruchu. W przypadku spawania zrobotyzowanego starszymi typami robotów technolog ustala trajektorię ruchu, a operator zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego na postawie obserwacji procesu spawania wpływa na procesy cieplne spawania. Problem jednak tkwi w tym, iż z reguły technolog nie posiada wystarczającej wiedzy na temat wpływu trajektorii ruchu końca elektrody na procesy spawania, a operator nie jest dostatecznie wyszkolony w zakresie regulacji prądem, napięciem i szybkością spawania w czasie rzeczywistym. W niniejszym artykule omówiono jak przy wykorzystaniu obrazkowej instrukcji wyjaśniającej procesy fizyczne w spawalnictwie, autorstwa Instytutu Łączenia Metali w Krakowie (Welding Journal nr 2/2016), szkolić technologów i operatorów. Przedstawione w pracy wyniki mają na celu opracowanie algorytmów do systemów wizyjnych spawania. 

 

 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
I. Jastrzębska, M. Głowacki, D. Cyganek, R. Jastrzębski, and D. Przytuła, “Approach to the methodology for training of operators in GMAW and FCAW automated welding processes”, Weld. Tech. Rev., vol. 89, no. 1, Jan. 2017.
Section
Original Articles

References

R. Tadeusiewicz, I. Jastrzębska, R. Jastrzębski: Możliwości stworzenia maski spawalniczej z komputerowym przetwarzaniem obrazu zamiast filtrów spa- walniczych, Przegląd Spawalnictwa,1/2016, 1÷6.

R. Jastrzębski, J. Mikuła, M. Skarpetowski, J. Żurek: Porównanie techniki spawania elektrodami otulonymiz drutami proszkowymi rutylowymi i zasadowymi, Przegląd Spawalnictwa, 5/2011, 45÷47.

M. Yang, Z. Yang, B. Cong, B. Qi: A study on the surface depression of the molten pool with pulsed welding, Welding Journal, 8/2014, 312-319.

R. Jastrzębski, G. Padula, M.Cenin, B.Yalikilicli, P. Brindel, „Możliwości zastosowania techniki kosmicznej w szkoleniu spawaczy”, Dozór Techniczny, 1/2016, 26÷31.

R. Jastrzębski, Robotyka i mechatronika spawania stopów aluminium, Projektowanie i Konstrukcje Inżynierskie,1/2 (40/41), 2011, 14÷23.

I. Jastrzębska, J. Szczerba, P. Stoch, R. Prorok, E. Śnieżek, Wpływ rodzaju masy otulinowej na właściwości fizykochemiczne żużla oraz technikę spawania, Biuletyn Instytutu Spawalnictwa, 1/2015, 46-52.

I. Jastrzębska, J. Szczerba, Paweł Stoch, R. Prorok, E. Śnieżek, Surowce do produkcji elektrod i drutów proszkowych oraz ich wpływ na właściwości żużla i technikę spawania, 56. Konferencja Spawalnicza Spawalnictwo – zawsze można więcej, 14-16.10.2014, Sosnowiec. http://www.konferencja. is.gliwice.pl/galeria/56_ks/postery/3.pdf

I. Jastrzębska, J. Szczerba, Paweł Stoch, R. Prorok, E. Śnieżek, Review of the raw materials for the production of electrodes and flux-cored wires in terms of their influence on the slag properties and welding technique, 20as Jornadas Técnicas de Soldadura y Tecnologías de Unión, 01-03.10.2014, Madryt, Hiszpania. http://www.cesol.es/nuevaWeb/20jornadas/images/2%20circular.pdf

Welding Journal, Section News, 2/3, 2016, 83÷84. http://www.nxtbook.com/ nxtbooks/aws/wj_201602/#/86