Selected technology abilities of Plasma-MAG hybrid welding process

Main Article Content

Jacek Szulc
Tomasz Chmielewski
Marek Węglowski

Abstract

The article describes an innovative method of hybrid welding being economical alternative to welding hybrid laser-MAG. Selected technological capabilities and selected results of metallographic butt welds made by means of high- plasma hybrid welding MAG has been presented. The paper presents technical and economic benefits resulting from the use of the described solution.


in polish

Wybrane możliwości technologiczne hybrydowej metody spawania Plasma-MAG

W artykule scharakteryzowano innowacyjną metodę spawania hybrydowego będącą ekonomiczną alternatywą dla spawania hybrydowego laser-MAG. Przedstawiono wybrane możliwości technologiczne oraz wybrane wyniki badań metalograficznych spoin czołowych wykonywanych metodą wysokowydajnego spawania hybrydowego Plasma-MAG. Przedstawiono korzyści techniczne i ekonomiczne wynikające z zastosowania opisanego rozwiązania. 

 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
J. Szulc, T. Chmielewski, and M. Węglowski, “Selected technology abilities of Plasma-MAG hybrid welding process”, Weld. Tech. Rev., vol. 88, no. 5, May 2016.
Section
Original Articles

References

T. Wojno, J. Kędzia, Z. Mirski, J. Reiner, „Hybrydowe spawanie stali 41Cr4 z wykorzystaniem promieniowania laserowego i nagrzewania indukcyjnego”, Przegląd Spawalnictwa, vol. 85 (7), s.40-47, 2013.

J. Adamiec, P. Adamiec, M. Więcek, „Spawanie hybrydowe paneli ścian szczelnych za pomocą lasera światłowodowego”, Przegląd Spawalnictwa, vol. 79(10) s. 49-52, 2007.

J. Pilarczyk, M. Banasik, J. Dworak, S. Stano, „Spawanie hybrydowe z wy- korzystaniem wiązki laserowej i łuku elektrycznego”, Przegląd Spawalnictwa, vol. 79(10), s. 44-48, 2007.

M. Tomsic, S. Barhorst, „Key-hole plasma arc welding of aluminum with variable polarity power” Welding Journal 63(2): s. 25–32, 1984.

Z. Pilat, J. Szulc, „Concept of the Model Robotized Cell for Plasma-GMAW Hybrid Welding”, Applied Mechanics and Materials, Vol. 613, pp. 43-52, 2014.

J. Szulc, Z. Pilat, „Super-Heavy Duty (SHD) Super-MIG Technologia spawania hybrydowego Plazma-MIG/MAG”, Spajanie materiałów konstrukcyjnych, 2/2014, s.12-14. 2014.

T. Chmielewski, J. Szulc, Z. Pilat, „Badania metalograficzne spoin wykonanych hybrydową metodą PTA+MAG”, Przegląd Spawalnictwa, Vol. 86(7), s. 46-50, 2014.

J. Szulc, T. Chmielewski, Z. Pilat, „Zrobotyzowane spawanie hybrydowe Plazma+MAG stali S700 MC”, Przegląd Spawalnictwa, vol. 88(1), s. 41-45, 2016.

T.Wojno, J. Kędzia, Z. Mirski, J. Reiner, „Hybrydowe spawanie stali 41Cr4 z wykorzystaniem promieniowania laserowego i nagrzewania indukcyjnego”, Przegląd Spawalnictwa, vol. 85(7) s. 40-47, 2013.

J. Jakubowski, P. Wysocki, J. Senkara, „Selektywne regeneracyjne napawanie plazmowe warstw Ni-WC na tytanowe łopatki sprężarki silnika lotniczego”, Przegląd Spawalnictwa, vol. 83(9), s. 38-42, 2011.

M. Bober, J. Senkara, „Badania porównawcze napawanych plazmowo warstw niklowych z węglikami Ti i Cr”, Przegląd Spawalnictwa, vol. 83(9), s. 32-37, 2011.

W. Włosiński, T. Chmielewski, „Plasma-hardfaced chromium protective coatings-effect of ceramic reinforcement on their wettability by glass”, Contributions of Surface Engineering to Modern Manufacturing and Remanufacturing 1, s.48-53, 2002.

T. Chmielewski, M. Węglowski „Analiza rynku spawalniczego w Polsce pod względem sprzedaży urządzeń oraz materiałów spawalniczych”, Przegląd Spawalnictwa, Vol. 82(6), 28-31, 2010.

M. Węglowski, T. Chmielewski, K. Kudła, „Porównanie wybranych właściwości nowoczesnych spawalniczych inwertorowych źródeł energii przeznaczonych do spawania metodą MAG”, Przegląd Spawalnictwa, Vol. 81(10), s. 81-83, 2009.

T. Chmielewski, „Projektowanie procesów technologicznych - Spawalnictwo”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2013.

M. Huber, M. Muller, H. Cramer, “Serial coupling of the plasma and GMA process in order to increase the economic viability and process reliacility of welding in installation engineering and tank construction”, Welding and Cutting, vol. 14 (3), s. 168-172, 2015.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>