Ocena rozwoju uszkodzenia zmęczeniowego warstwy aluminidkowej na stopie niklu z zastosowaniem technik nieniszczących

Main Article Content

Dominik Kukla
Andrzej Zagórski

Abstract

W artykule przedstawiono wyniki badań w zakresie identyfikacji i lokalizacji pęknięcia warstwy aluminidkowej na stopie niklu, pod wpływem obciążeń zmęczeniowych, z zastosowaniem nieniszczących technik badawczych. Testom zmęczeniowym poddano próbki ze stopu niklu z warstwą aluminidową o grubości ok. 20 i 40 μm uzyskaną w procesie chemicznego osadzania z fazy ga- zowej CVD (Chemical. Vapor. Deposition). Do identyfikacji uszkodzenia zdefiniowanego jako pęknięcie warstwy wykorzystano metodę prądów wirowych (ET) oraz optyczną metodę elektronicznej interferometrii plamkowej (ESPI). Ta ostatnia metoda pozwoliła na wykrycie pęknięć tworzących się w czasie cyklicznego obciążenia próbki, w oparciu o wskazanie lokalizacji deformacji. Umożliwiło to ocenę trwałości zmęczeniowej warstwy, której pękanie poprzedza uszkodzenie całej próbki. 

Assessment of development of fatigue damagethe aluminide layer
on the nickel alloyusing non-destructive techniques 

Abstract

The paper presents results of fatigue test conducted on nickel based superalloy MAR 247 with aluminide layer of varying thickness. The trial for identification of damage localization with the use of Eddy Current (ET) and Electronic Speckle Pattern Interferometry optical method (ESPI) was made. It allowed for detection of cracks forming during cyclic loading of the sample. This enabled evaluation of fatigue life of the layer, as the formation of crack precede sample decohesion. Based on the fatigue tests created Wöhler curves were assigned for the samples with the aluminide layer of 20 and 40 microns thickness. Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
D. Kukla and A. Zagórski, “Ocena rozwoju uszkodzenia zmęczeniowego warstwy aluminidkowej na stopie niklu z zastosowaniem technik nieniszczących”, Weld. Tech. Rev., vol. 87, no. 12, Dec. 2015.
Section
Original Articles

References

Sakaguchi M., Okazaki M.: Fatigue life evaluation of a single crystal Ni-base superalloy, accompanying with change of microstructural morphologyInternational. Journal of Fatigue, 29 (2007), 1959-1965.

Sitek R., Matysiak H., Wisniewski P., Lisowski W, Kurzydlowski K. J.: Effect of glow discharge conditions on the structure and properties of TBC/BC thermal barrier formed on Inconel 713C nickel superalloy. Frontier of Applied Plasma Technology. 5 (2012), 89-93.

Sitek R., Kukla D., Kobayashi A., Kurzydlowski K. J.: Influence of High-Temperature Aluminizing on the Fatigue and Corrosion Resistance of Nickel Alloy Inconel 740, Frontier of Applied Plasma Technology. Vol. 7, No. 1 January 2014.

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>