Intermetallic coatings produced in melting and alloying process

Main Article Content

Grzegorz Gontarz
Dariusz Golański
Tomasz Chmielewski

Abstract

The paper presents current research results on producing Fe-Al intermetallic layers with Ti-Al (Fe-Ti) phases by welding methods. The plasma remelting of Al coat- ing and alloying of Al and Ti in the process of surface remelting by AC TIG method were used. The microstructure, phase analysis, microhardness and residual stress analysis have been performed. 

 

in polish

Powłoki intermetaliczne otrzymywane w procesie przetapiania i stopowania

Praca przedstawia dotychczasowe wyniki badań nad wytwarzaniem warstw intermetalicznych Fe-Al z fazami Ti- Al (Fe-Ti) za pomocą metod spawalniczych obejmujących przetapianie plazmowe powłok Al oraz stopowanie Al i Ti w procesie przetapiania podłoża metodą TiG AC. Przedstawiono badania mikrostruktury, analizy fazowej, mikrotwardości oraz naprężeń własnych. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
G. Gontarz, D. Golański, and T. Chmielewski, “Intermetallic coatings produced in melting and alloying process”, Weld. Tech. Rev., vol. 87, no. 9, Sep. 2015.
Section
Original Articles

References

J.C. Wiliama: Intermetallics for structural applications: potential, reality and road ahead, Structural Intermetallics, ed. M.V. Nathal et. al., TMS 1997, pp. 3-8.

J. Bystrzycki, R.A. Varin, Z. Bojar: Postępy w badaniach stopów na bazie uporządkowanych faz międzymetalicznych z udziałem aluminium, Inżynieria Materiałowa 1996, 5, s. 137-149.

G. Gontarz: Przetapianie warstw powierzchniowych nanoszonych metodami spawalniczymi, Zeszyt Naukowy Mechanika, nr 230: Spajanie we współczesnej technice, Oficyna wydawnicza PW, Warszawa 2010 s. 115-129.

G. Gontarz, T. Chmielewski, D. Golański: Modyfikacja natryskiwanych powłok aluminiowych na stali skoncentrowanym źródłem ciepła, Przegląd Spawalnictwa, Nr 12/2011, s. 52-54.

G. Gontarz, D. Golański, T. Chmielewski: Properties od Fe-Al type intermetallic layers produced by AC TIG method, Advances in Materials Science, Vol.13, No.3 (37) 2013, pp. 5-16.
D. Golański, T. Chmielewski, G. Gontarz, J. Zimmerman, W. Włosiński.: Badania naprężeń własnych w powłokach natryskiwanych metodą HVOF, Przegląd Spawalnictwa, 10 (2013), s. 30-36.

T.W. Clyne, S.C.Gill: Residual Stresses in Surface Coatings and Their Effects on Interfacial Debonding: A Review of Recent Work, J. Thermal Spray Technology, (1996), Vol. 5(4), pp. 401-418.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>