Mikrostruktura i właściwości eksploatacyjne inconelu 625 w postaci warstw natryskiwanych cieplnie

Main Article Content

Artur Wypych

Abstract

Badaniom poddano warstwę wierzchnią wytworzoną metodą natryskiwania łukowego. Materiał dodatkowy w postaci Inconelu 625 natryskiwano na podłoże ze sta- li 13CrMo4-5. Wytworzone warstwy natryskiwane poddano badaniom twardości, określono przyczepność do podłoża, porowatość warstw oraz chropowatość przed obróbką wykańczającą. Przedstawiono parametry wytwarzania warstw przeznaczonych do pracy w warunkach obciążenia. 

Microstructure and service properties of inconel 625 as a thermal spraying surface layers 

Abstract

Surface layer create by arc spraying has been investigated. As an addition material Inconel 625 has been used and spray on low alloyed steel type 13CrMo4-5 as a base material. Created layer has been researched in the range of hardness, surface adhesion, porosity and surface roughness before postspray machining. Variables of layers to work in service conditions creating have been presented. Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
A. Wypych, “Mikrostruktura i właściwości eksploatacyjne inconelu 625 w postaci warstw natryskiwanych cieplnie”, Weld. Tech. Rev., vol. 83, no. 12, Nov. 2011.
Section
Original Articles

References

Nowacki J., Wypych A., Wpływ technologii napawania na jakość napoin, Mat. Konf. XXXIII Szkoły Inżynierii Materiałowej Kraków – Ustroń 4-7 X 2005, s. 261-266.

Nowacki J., Wypych A., Zrobotyzowane napawanie stali niestopowych nadstopami niklu, Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, 5/2005, r. 49, s. 58-65.

Nowacki J., Wypych A., Problemy zużycia i modyfikacji warstwy wierzchniej głowic silników okrętowych, Przegląd Spawalnictwa 7/2010, s. 2-7.

Nowacki J., Wypych A., Napawanie w regeneracji głowic cylindrowych silników okrętowych, Przegląd Spawalnictwa – art. przyjęty do druku.

Formanek, B.; Szymanski, K.; Szczucka-Lasota, B.; Wlodarczyk, A., New generation of protective coatings intended for the power industry Journal of Materials Processing Tech. Volume: 164-165, Complete, May 15, 2005, s. 850-855.

Thivillon, L.; Bertrand, Ph.; Laget, B.; Smurov, I., Potential of direct metal deposition technology for manufacturing thick functionally graded coatings and parts for reactors components, Journal of Nuclear Materials Volume: 385, Issue: 2, March 31, 2009, s. 236-241.

Zhong, Z.W.; Peng, Z.F.; Liu, N., Surface roughness characterization of thermally sprayed and precision machined WC– Co and Alloy-625 coatings Materials Characterization Volu- me: 58, Issue: 10, October, 2007, s. 997-1005.