The capacity assessment of low energy speedroot welding process in PG position

Main Article Content

Marek Węglowski
Tomasz Chmielewski
Krzysztof Kudła

Abstract

The article presents the results of experimental studies of welding conditions and compared the properties of butt-welding technology using innovative low energy variant of the MAG method – SpeedRoot in the PG position with a conventional TIG welding in the PF position. Rated capacity of both welding processes, the dynamic characteristics of power sources and the macrostructure of obtained joints. 


in polish

Ocena wydajności spawania niskoenergetycznego procesu speedRoot w pozycji PG

W artykule przedstawiono wyniki badań, poświęconych porównaniu warunków spawania i właściwości technologicznych spawania złączy doczołowych innowacyjną niskoenergetyczną odmianą metody MAG – SpeedRoot w pozycji PG z tradycyjnym spawaniem metodą TIG w pozycji PF. Oceniono wydajność spawania obu procesów, charakterystyki dynamiczne źródeł zasilania oraz geometrię i budowę makrostrukturalną uzyskanych spoin. 

 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
M. Węglowski, T. Chmielewski, and K. Kudła, “The capacity assessment of low energy speedroot welding process in PG position”, Weld. Tech. Rev., vol. 83, no. 12, Nov. 2011.
Section
Original Articles

References

Kolasa A.: Właściwości dynamiczne źródeł energii elektrycznej do spawania łukowego oraz kryteria ich oceny, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1990.

Pakos R.: Ocena stabilności procesu napawania metodą MAG drutem pełnym i proszkowym, Przegląd Spawalnictwa nr 9-10/2003.

Dobaj E.: Maszyny i urządzenia spawalnicze, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1998.

Kang M. J., Kim Y., Ahn S., Rhee S.: Spatter Rate Estimation in the Short-Circuit Transfer Region of GMAW, Welding Journal no. September 2003.

Słania J.: Badania półautomatów do spawania metodą MIG/ MAG prowadzone w Laboratorium Badawczym Spawalnictwa, Biuletyn Instytutu Spawalnictwa nr 2/1995.

Lucas B., Melton E. I. G.: Let’s get technical – choosing an arc welding power source, Welding & Metal Fabrication, May 1999.

Kang Y.H., Na S.J.: A Study on Modeling of Magnetic Arc Deflection and Dynamic Analysis of Arc Sensor, Welding Journal no. January 2002.

Kensik R.: Eksploatacja urządzeń spawalniczych, Część I Źródła spawalnicze, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 1995.

Węglowski M., Kolasa A., Cegielski P.: Ocena stabilności procesu ręcznego spawania łukowego elektrodami otulonymi, Przegląd Spawalnictwa, nr 1/2006.

Węglowski M.: Badania właściwości spawalniczych źródeł energii elektrycznej z wewnętrzną przemianą częstotliwości, Rozprawa doktorska, Warszawa 2008.

Węglowski M., Chmielewski T., Kudła K.: "Porównanie wybranych właściwości nowoczesnych spawalniczych inwertorowych źródeł energii przeznaczonych do spawania metodą MAG", Przegląd Spawalnictwa, vol. 81, nr 10, s. 81-83, 2009.

Węglowski M., Chmielewski T.: "Badania właściwości urządzeń z wewnętrzną przemianą częstotliwości przeznaczonych do spawania metodą MAG", XVII Międzynarodowa Konferencja Spawalnicza Energetyków, Opole – Turawa, 20-23 kwietnia 2010.

Węglowski M., Chmielewski T.: "Efektywność spawania w odmianach metody MAG na podstawie wybranych właściwości spawalniczych", I Konferencja Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług „Nowoczesne Technologie Obróbki Metali”, Bydgoszcz, 31 marca – 1 kwietnia 2011.

Katalog RYWAL-RHC, Wydanie trzecie, Toruń 2011.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>