Możliwości spajania węglików spiekanych ze stalą wiązką lasera

Main Article Content

Zbigniew Mirski
Kazimierz Granat
Sebastian Stano

Abstract

Połączenia spajane węglików spiekanych ze stalą powszechnie występują w produkcji narzędzi, stosowanych głównie w obróbce skrawaniem i w przemyśle wydobywczym. W artykule przedstawiono możliwości łączenia węglików spiekanych H10S i G10 ze stalą C45 za pomocą promienia lasera. Są to pierwsze, innowacyjne próby przeprowadzone w kraju. Połączenia pomiędzy węglikami spiekanymi i stalą wykonano jako bezpośrednie oraz przy zastosowaniu przekładek między łączonymi materiałami, wykonanych z miedzi, lutu 3-warstwowego Ag49/Cu oraz niklu. Próby spajania wykonano w Centrum Techniki Laserowej w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach. W tym celu zastosowano laser dyskowy (λ=1030 nm) TruDisk 12002 o mocy 12 kW, firmy Triumpf. Wiązka lasera ogniskowano najczęściej na powierzchni stali, aby nie doprowadzić do bezpośredniego oddziaływania lasera na strukturę węglików spiekanych. Ocenę złączy węglików spiekanych ze stalą C45 przeprowadzono na podstawie badań metalograficznych, analiz EDX i pomiarów mikrotwardości. 

Possibilities of laser-beam joining hardmetals to steel 

Abstract

Welded joints of hardmetals with steel are commonly present in manufacture of tools, mainly those used in the machining and in the mining industry. The paper presents possibilities of joining hardmetals H10S and G10 with steel C45 using laser radiation. These are first, innovative experiments carried-out in Poland. Joints between hard- metals and steel were made both directly and using spacers of copper, 3-layer filler Ag49/Cu and nickel between the materials to be joined. The trials were carried-out at Laser Technology Centre of the Polish Centre for Welding Technology in Gliwice. Applied was a disk laser TruDisk 12002 (λ = 1030 nm, output power 12 kW) made by Triumpf. The laser beam was basically focused on steel surface to avoid direct action of laser beam on hardmetal structure. Joints of hardmetals with C45 steel were evaluated on the grounds of metallographic observations, EDX analyses and microhardness measurements. Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
Z. Mirski, K. Granat, and S. Stano, “Możliwości spajania węglików spiekanych ze stalą wiązką lasera”, Weld. Tech. Rev., vol. 83, no. 12, Nov. 2011.
Section
Original Articles

References

Mirski Z.: Spajanie węglików spiekanych ze stalą, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2011.

Nowacki J., Chudziński M., Zmitrowicz P.: Lutowanie w budowie maszyn, WNT, Warszawa 2007.

Pilarczyk J.: Poradnik Inżyniera Spawalnika, tom II, WNT, Warszawa 2005.

Mahler W., Zimmermann K. F.: Löten von Hartmetallen, Schriftenreihe der Degussa, Technik die verbindet, Berichte aus Forschung und Praxis, zeszyt 30, Hanau, 1985, s. 235–240.

Tumanov V. I.: Svojstva splavov systemy karbid volframa –kobalt, Izd. Metallurgija, Moskva 1971.

Mirski Z., Piwowarczyk T.: Klejenie węglików spiekanych i stali w aspekcie zastosowań w przemyśle narzędziowym, VIII Konferencja Naukowo-Techniczna, Problemy i Innowacje w remontach energetycznych PIRE 2005, Szklarska Poręba, 16-18 listopad 2005, Wyd. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Gospodarki Remontowej Energetyki, Wrocław 2005.

Czechowski K.: Klejenie jako skuteczna technika łączenia części skrawających z korpusami narzędzi, 4. Międzynarodowa
Konferencja Naukowo-Techniczna pt. System Projektowania Procesów i Wyposażenia Technologicznego, 5-6 października 2004, Wyd. Politechnika Krakowska, Kraków 2004, s. 49-56.

Czechowski K., Kurleto A., Poselska-Filip I., Wszołek J.: Klejenie części roboczych narzędzi jako technologia alternatywna dla lutowania, Przegląd Spawalnictwa, nr 9/2007, -s. 142-145.

Żak E.: Sposób zmechanizowanego wykonania połączenia spawalniczego pomiędzy kształtką z węglików spiekanych a korpusem noża do kombajnu węglowego, Patent PRL nr 99949, 30 grudnia 1978.

Żak E.: Sposób przyspawania kształtki z węglików spiekanych do stalowego korpusu narzędzia, Patent PRL, nr 108299, 16 marca 1981.

Żak E., Faruga L., Sołtysek K., Fels M.: Sposób łączenia kształtki z węglików spiekanych z korpusami górniczych narzędzi urabiających, Patent PRL, nr 95334, 25 kwietnia 1976.

Lison R.: Wege zum Stoffschluss über Schweiss– und Löt-prozesse, Fachbuchreihe Schweisstechnik, Bd. 131, DVS Verlag, Düsseldorf 1998.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>