Charakterystyki sygnałów akustycznych podczas obciążania wybranych stali konstrukcyjnych wykorzystywanych do budowy urządzeń ciśnieniowych

Main Article Content

Radosław Karczewski
Andrzej Zagórski
Jan Płowiec
Wojciech Spychalski

Abstract

Badania w statycznej próbie rozciągania z równoczesną rejestracją sygnałów akustycznych w materiałach wykorzystywanych do budowy urządzeń ciśnieniowych, pozwalają istotnie poszerzyć wiedzę o mechanizmach zniszczenia. Badania prezentowane w artykule obejmowały zarówno materiały w stanie dostawy, jak i po długim okresie ich eksploatacji. Celem pracy było poznanie charakterystyk sygnałów emisji akustycznej generowanych w zakresie sprężystym i plastycznym. Do badań wykorzystano płaskie próbki z karbem i bez karbu. Poddawano je próbom według różnych schematów obciążenia. Pozwoliło to stwierdzić wpływ degradacji na charakterystyki akustyczne stali 15HM. W przypadku stali K18 ujawnił się wpływ wielkości ziarna na otrzymane charakterystyki akustyczne. 

Characteristics of acoustic emission signals generated during the loading of selected structural steels used in the construction of pressure equipment 

Abstract

Static tensile tests with simultaneous recording of acoustic signals generated in the material significantly extend knowledge about the mechanisms of failure. Research conducted in this paper concerned with both the as supplied material, and after a long period of exposure to service conditions. The aim of this study was to identify the characteristics of acoustic emission signals generated in plastic and elastic range of deformations. Flat notched and un-notched samples were used in this study. The samples were subjected to different loadings representative of in-service conditions. The signals indicating degradation of steel 15HM were determined. In the case of steel K18 the influence of grain size was revealed. 


Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
R. Karczewski, A. Zagórski, J. Płowiec, and W. Spychalski, “Charakterystyki sygnałów akustycznych podczas obciążania wybranych stali konstrukcyjnych wykorzystywanych do budowy urządzeń ciśnieniowych”, Weld. Tech. Rev., vol. 83, no. 13, Nov. 2011.
Section
Original Articles

References

PN-EN473:2008:Badania nieniszczące. Kwalifikacja i certyfikacja personelu badań nieniszczące. Zasady ogólne.

PN-EN 1330-9:2009: Badania nieniszczące. Terminologia. Część 9. Terminy stosowane w badaniach emisją akustyczną.

Zagórski A., Spychalski W.L., Schmidt J., Kurzydłowski K.J.: Nowoczesne metody badania zbiorników i rurociągów.

Baranov V., Kudryavtsev E., Sarychev G., Schavelin V.: Acoustic emission in friction, tribology and interface engineering series no. 53 series editor: B.J. Briscope Elsevier.

Malecki I., Ranachowski J.: Emisja akustyczna, źródła, metody, zastosowania; Biuro Pascal, Warszawa, 1994.

Materiały szkoleniowe Phisical Acoustic Corporation, Level II NDT Encyklopedia.

Karczewski R.: Wyznaczanie charakterystyk sygnałów akustycznych generowanych podczas obciążania wybranych stali konstrukcyjnych wykorzystywanych do budowy urządzeń ciśnieniowych; praca magisterska, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, 2009.

Most read articles by the same author(s)