Warstwy intermetaliczne typu Fe-AL wytwarzane metodą tIg AC

Main Article Content

Grzegorz Gontarz

Abstract

W pracy przedstawiono nową metodę bezpośredniego wytwarzania warstw na osnowie uporządkowanych faz międzymetalicznych ze związków Fe-􏰂lA. Zastosowano przetapianie prądem przemiennym metodą 􏰃TIG natryskiwanej wcześniej powłoki aluminiowej na podłożu stalowym, uzyskując twardość w powłoce przekraczającą 1000. 􏰂Artykuł ma przybliżyć zagadnienia wytwarzanie warstw intermetalicznych typu Fe-􏰂Al charakteryzujących się bardzo dobrymi właściwościami, jak np. wysoką odpornością na utlenianie czy wysoką odpornością na korozję w podwyższonej temperaturze oraz w środowisku korozyjnym.

Fe-al intermetallic layers produced by tig ac method 

Abstrct

􏰃This paper presents the new method of in􏰹situ production of ordered Fe-A􏰂l intermetallic based layers. 􏰃The e􏰩xperiment has two stages. Once the thermaly sprayed pure aluminum coating was applied on the steel substrate, the T􏰃IG 􏰂􏰖 method for remelting was used. T􏰃he meanweld microhardness was higher than 1000 HV􏰷􏰡􏰸. 􏰃The proposed method makes possible production of intermetallic Fe-A􏰂l layers, which are characterized by 􏰁very good properties, such as: high resistance to ox􏰩idation and corrosion at higher temperature in corrosi􏰁e en􏰁ironment. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
G. Gontarz, “Warstwy intermetaliczne typu Fe-AL wytwarzane metodą tIg AC”, Weld. Tech. Rev., vol. 85, no. 1, Jan. 2013.
Section
Original Articles

References

􏰞Szkliniarz W.: Doświadczenia w zakresie wytwarzania i przetwarzania stopów na osnowie fazy międzymetalicznej T􏰃i􏰂lA, Inżynieria Materiałowa, 􏰁ol. 28, nr 2, s. 47-53, 2007.

􏰞C􏰖hmielewski T􏰃., Zhu S.: Natryskiwanie powłok na bazie wybranych faz międzymetalicznych metodą H􏰡igh E􏰳fi􏰧ciency 􏰡Hypersonic Plasma Spraying. Prace naukowe. Mechanika, z. 215, 49􏰙-58, O􏰧ficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2006.

􏰞Przybyłowicz K.: Metaloznawstwo, wyd. 6, Wydawnictwa Naukowo􏰑􏰃 Techniczne, Warszawa 1􏰙􏰙􏰙999.

􏰞C􏰖hmielewski T􏰃., Jakubowski J.: Ż􏰼aroodporne powłoki Inconel 625 natryskiwane termicznie na podłoża ze stali stopowych. Prace naukowe. Mechanika, z. 229􏰙, 143-153, Ofi􏰧cyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2009􏰙.

􏰞Durejko 􏰃T., Bojar Z.: Materiały na bazie faz międzymetalicznych z układu Fe-A􏰂l otrzymywane zmody􏰧kowaną metodą prasowania w podwyższonej temperaturze. C􏰖omposites No. 2, s. 323-327, 2005.

􏰞Kobayashi S., 􏰻Yakou T􏰃.: C􏰖ontrol of intermetallic compound layers at interface between steel and aluminum by diffusion- treatment, Materials Science and 􏰳Engineering: 􏰂, 􏰸Vol. 338, Issues 1-2, 44-53, 2002.

􏰞Chmielewski T􏰃., Golański D.: Znaczenie spawalnictwa w procesie remanufacturingu. Przegląd Spawalnictwa, 6/2011 s. 2􏰙-32, 2011.

􏰞Niewielki G., Jablońska M.: C􏰖harakterystyka i zastosowanie intermetali z układu Fe-􏰂Al, Inżynieria Materiałowa, 􏰁ol. 28, nr 2, s. 43-47, 2007.

􏰞􏰙􏰟Augustyn-Pieniążek J., Skrzypek S.J., Goły M.: Skład fazowy i mikrostruktura warstwy wierzchniej na podłożu stali austenitycznej 18-8 po laserowej mody􏰧kacji. Mechanika, z. 6, 2-M/2009􏰙, s. 􏰙91-􏰙98, 2009􏰙.

􏰞Włosiński W., C􏰖hmielewski T􏰃.: Plasma-hardfaced chromium protecti􏰁e coatings 􏰑 effect of ceramic reinforcement on their wettability by glass, 􏰂Ad􏰁vances in Science and T􏰃echnology 32, s. 253-260, 2003.

􏰞C􏰖hmielewski T􏰃., Golański D.: T􏰃he new method of in-situ fabrication of protecti􏰁e coatings based on Fe􏰂l intermetallic compounds, Proceedings of the Institution of Mechanical 􏰳ngineers, Part B, Journal of 􏰳Engineering Manufacture, 2011, V􏰸ol. 225 􏰕4􏰄.

􏰞Gontarz G., C􏰖hmielewski T􏰃., Golański D.: Mody􏰧kacja natryskiwanych powłok aluminiowych na stali skoncentrowanym źródłem ciepła, Przegląd Spawalnictwa 12/2011, 52-55, 2011.