Investigation for wettability of metallized ceramics by means thermal spraying

Main Article Content

Dariusz Golański
Tomasz Chmielewski
Grzegorz Gontarz

Abstract

To eliminate the need of active brazing of ceramic-to-metal joints the surface of ceramic is coated with a thin metallic layer that allows to braze ceramic to metals using conventional inactive filler metals in gas atmospheres. One of alternative and potential method of ceramic metallization seems to be thermal spraying which allows fast deposition of metal coatings with desired thickness. This work presents current research results of wetting of ceramic surface which has been metallized using thermal spray process. 


in polish

B􏰽adania zwil􏰁żalno􏰖ści ceram􏰃iki 􏰃metalizowanej m􏰃etodam􏰃i natrysku cieplnego

W celu wyeliminowania konieczności stosowania lutowania aktywnego złączy ceramika-metal na powierzchni ceramiki konstrukcyjnej wytwarza się cienką powłokę metaliczną umożliwiającą lutowanie z metalami z wykorzystaniem lutów nieaktywnych w osłonie gazów. Jedną z alternatywnych i skutecznych metod metalizacji ceramiki wydaje się być metoda natryskiwania cieplnego umożliwiająca w sposób szybki osadzenie powłoki metalicznej o założonej grubości. W pracy zaprezentowano wyniki dotychczasowych badań nad zwilżalnością powierzchni ceramiki konstrukcyjnej Al2O3 po procesie jej metalizacji metodą natrysku termicznego. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
D. Golański, T. Chmielewski, and G. Gontarz, “Investigation for wettability of metallized ceramics by means thermal spraying”, Weld. Tech. Rev., vol. 85, no. 8, Aug. 2013.
Section
Original Articles

References

Pawłowski L.: The Science and Engineering of Thermal Spray Coatings. John Wiley & Sons, Ltd, 2008.

Chmielewski T.: Wykorzystanie energii kinetycznej tarcia i fali detonacyjnej do metalizacji ceramiki, Prace naukowe Seria Mechanika z.242, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2012.

Chmielewski T., Golański D.: Deposition of titanium coatings on the ceramic substrates by the D-gun spraying method. Maszinoznawstwo, 1(139), pp. 44-47, 2009.

Chmielewski T., Golański D.: Selected properties of Ti coatings deposited on ceramic AlN substrates by thermal spraying. Welding International, iFirst article, pp.1-6, 2011.

Chmielewski T., Golański D.: Wpływ tytanowej warstwy metalizacyjnej osadzonej detonacyjnie na ceramice na stan naprężeń powstających w lutowanych złączach Al2O3–stal. Przegląd Spawalnictwa 10/2010, s. 56-60.

Włosiński W.: The joining of advanced materials. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1999.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>