New features of the MMA welding inverter built in MiCOR technology

Main Article Content

Tomasz Chmielewski
Marek Węglowski
Krzysztof Kudła

Abstract

The paper presents the results of experimental studies of the properties of modern welding power source made in technology MICOR. It differs from the conventional inverter that on the primary side there are two inverters and two high frequency electric transformers combined in one electrical system. This paper also presents the external characteristics of the power source an selected properties of welds. 

in polish

Nowe funkcje zasilaczy inwertorowych zbudowanych techniką MICOR do metody MMA

W artykule przedstawiono wyniki badań doświadczalnych właściwości użytkowych nowoczesnego spawalniczego źródła inwertorowego wykonanego w technice MICOR. Różni się ono od klasycznego zasilacza z przemianą częstotliwości tym, że po stronie pierwotnej zastosowano dwa falowniki oraz dwa transformatory wysokiej częstotliwości połączone w jeden układ elektryczny. Zaprezentowano zewnętrzne charakterystyki statyczne i dynamiczne oraz wybrane właściwości spoin. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
T. Chmielewski, M. Węglowski, and K. Kudła, “New features of the MMA welding inverter built in MiCOR technology”, Weld. Tech. Rev., vol. 85, no. 10, Oct. 2013.
Section
Original Articles

References

Chmielewski T., Golański D.: Znaczenie spawalnictwa w procesie remanufacturingu. Przegląd Spawalnictwa, 2011, nr 6, s. 29-32.

Chmielewski T., Golański D.: napawanie brązu berylowego stellitem metodą MCAW. Przegląd Spawalnictwa, 2011, nr 10, s. 23-27.

Chmielewski T., Węglowski M.: Analiza rynku spawalniczego w Polsce pod względem sprzedaży urządzeń oraz materiałów spawalniczych. Przegląd Spawalnictwa, 2010, nr 6, s. 28-31.

Kolasa A., Cegielski P., Michalis A.: nowe krajowe wielofunkcyjne źródło energii elektryczne do spawania łukowego. Przegląd Spawalnictwa, 2002, nr 8-10.

Węglowski M.: Badania właściwości spawalniczych źródeł energii elektrycznej z wewnętrzną przemianą częstotliwości. Rozprawa doktorska, Warszawa, 2008.

Dobaj E.: Maszyny i urządzenia spawalnicze. Wydawnictwa naukowo-Techniczne, Warszawa, 1998.

Kensik R.: Eksploatacja urządzeń spawalniczych. Część I. Źródła spawalnicze. Skrypt Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 1995,

Kolasa A.: Cyfrowa rewolucja w spawalnictwie. Przegląd Spawalnictwa, 1998, nr 10-11.

Steigerwald R.L.: A Comparison of Half-Bridge Resonant Converter Topologies. APEC Proceedings, s. 135-144, March, 1987.

Fisher R.A., Steigerwald R.L., Saj C.F.: A Frequency/PWM Controlled Converter with Two Independently Regulated Outputs. HFPC Proceedings, pp. 459 -471, May, 1989.

Fisher K.D.T., ngo, Kuo M.H.: A 500kHz, 250W DC- DC Converter with Multiple Outputs Controlled by Phase-Shifted PWM and Magnetic Amplitiers. HFPC Proceedings, s. 100 -110, May, 1988.

Carrera A.: Dynamic behaviour of D.C. arc welding generators for arc welding. Dok. MIS II-31-58.

Kolasa A.: Właściwości dynamiczne źródeł energii elektrycznej do spawania łukowego oraz kryteria ich oceny. Praca naukowa Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 1990.

PN-EN 60974-1:2007: Sprzęt do spawania łukowego - Część 1: Spawalnicze źródła energii.

Węglowski M., Chmielewski T., Kudła K.: Porównanie wybranych właściwości nowoczesnych spawalniczych inwertorowych źródeł energii przeznaczonych do spawania metodą MAG. 51. naukowo-Techniczna Konferencja Spawalnicza, Dębe 22-24.10.2009.

Węglowski M., Chmielewski T.: Efektywność spawania w od- mianach metody MAG na podstawie wybranych właściwości spawalniczych. I Konferencja Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług „nowoczesne Technologie Obróbki Metali”, Bydgoszcz, 31.03 – 1.04. 2011.

Węglowski M., Chmielewski T.: Badania właściwości urządzeń z wewnętrzną przemianą częstotliwości przeznaczonych do spawania metodą MAG. XVII Międzynarodowa Konferencja Spawalnicza Energetyków, Opole - Turawa, 20-23 kwietnia 2010.

Węglowski M., Chmielewski T., Kudła K.: Porównanie właściwości spawalniczych inwertorowych źródeł energii przeznaczonych do spawania metodą MAG. Przegląd Spawalnictwa, 2009, nr 10, s. 81-83.

Węglowski M., Kudła K.: Porównanie klasycznych źródeł inwertorowych z inwertorami zbudowanymi w technice MICOR, 54 naukowo-Techniczna Konferencja Spawalnicza „SPAWALNICTWO. OSIĄGNIĘCIA – POTRZEBY – WYZWANIA”, Sosnowiec 16-18 października 2012, Biuletyn In- stytutu Spawalnictwa, nr 5/2012.

Katalog RYWAL-RHC, Wyd. 3, Toruń, 2011.

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>