Badanie możliwości monitorowania stanu technicznego rurociągów podziemnych z wykorzystaniem emisji akustycznej

Main Article Content

Krystian Paradowski
Andrzej Zagórski
Jan Płowiec
Michał Baradyn

Abstract

Badania nieniszczące (nDT) są istotnym elementem diagnozowania bezpiecznej eksploatacji rurociągów podziemnych. W przypadku nowych rurociągów o dużych średnicach badania NDT są prowadzone przy użyciu tzw. tłoków inteligentnych, których zastosowanie jest nie zawsze możliwe. W tym kontekście przedstawiono wyniki badań nad wykorzystaniem emisji akustycznej (AT) do monitorowania wad w rurociągach podziemnych. Badania AT prowadzone w warunkach laboratoryjnych miały na celu opracowanie metodyki pomiarowej, która miałaby zastosowanie w rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych. Uzyskane wyniki potwierdziły możliwości AT w lokalizowaniu i monitorowaniu defektów powstających w podziemnych rurociągach. W ramach pracy wykonan również badania na rurociągach w rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych. W wyniku tych badań powstały wytyczne do stworzenia systemu badawczego do detekcji i lokalizacji nieciągłości w przemysłowych podziemnych rurociągach przesyłowych. 

Evaluation of acoustic emission utility for monitoring the technological conditions of underground pipelines 

Abstract

Non destructive testing (nDT) is of significant importance when it comes to safety evaluation of underground pipeline exploatation. In addition to regular NDT, an intelligent piston is used in a case of great diameter pipelines, although its usage is not always possible. In this respect, the results from monitoring underground pipeline defects with Acoustic Emission testing (AE) were presented. AE laboratory research was carried out to develop a methodology of measurements that could be applied in the real technological conditions. The obtained results prove the utility of AE testing in localizing and monitoring defects in underground pipelines. A part of a research was carried out in real technological conditions. As a result, new guidelines were set up for scientific researches on detection and localization of material defects in underground pipelines under technological conditions. 


Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
K. Paradowski, A. Zagórski, J. Płowiec, and M. Baradyn, “Badanie możliwości monitorowania stanu technicznego rurociągów podziemnych z wykorzystaniem emisji akustycznej”, Weld. Tech. Rev., vol. 85, no. 12, Dec. 2013.
Section
Original Articles

References

Paradowski K., Spychalski W. L., Ciesielski M., Zagorski A.,Kurzydlowski K. J., ”Acoustic Emission for Industrial Applications”, Technical Workshop VI - Operation of High-Pressure Pipelines in The Aspect of The UDT and The EU”, 2005.

Skalskyi V., Koval P.: Some Methological Aspects of Applica- tion of Acoustic Emission, Lviv, 2007.

Miller R. K., Pollock A. A., Watts D.J., Carlyle M. J., Tafuri A. n., Yezzi Jr J. J.: A Reference Standard for The Development of Acoustic Emission Pipeline Leak Detection Techniques, nDE&E International 32, 1999, s. 1-8.

Bilman L., Isermann R.; Leak Detection Methods for Pipeline, Automatica, vol.23, 3/1987, s. 381-385.

Most read articles by the same author(s)