MIG-speedPuls welding thick plates of copper without preheating

Main Article Content

Tomasz Chmielewski
Dariusz Golański
Marek Węglowski

Abstract

This paper presents the results of experimental studies devoted to copper MIG (SpeedPuls) welding in PA position without preheating. The article discussed the weldability of copper, possibility and performance of copper GMA welding without preheating. The geometry and macrostructure of obtained welds has been described. 


in polish

Spawanie grubych blach miedzianych metodą MIG-SpeedPuls bez podgrzewania wstępnego

W artykule przedstawiono wyniki badań doświadczalnych, dotyczących spawania miedzi bez podgrzewania wstępnego złączy doczołowych metodą MIG w odmianie SpeedPuls w pozycji PA. Omówiono spawalność miedzi, możliwość jej spawania bez podgrzewania wstępnego oraz wydajność spawania, geometrię i budowę makrostrukturalną uzyskanych spoin. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
T. Chmielewski, D. Golański, and M. Węglowski, “MIG-speedPuls welding thick plates of copper without preheating”, Weld. Tech. Rev., vol. 86, no. 1, Jan. 2014.
Section
Original Articles

References

Chmielewski T., Golański D.: napawanie brązu berylowego stellitem metodą MCAW. Przegląd Spawalnictwa, nr 10/2011 s. 23-27.

Katalog RYWAL-RHC. Wydanie trzecie, Toruń 2011 r.

LEI Yu-cheng, YU Wen-xia, LI Cai-hui, CHEnG Xiao-nong.: Simulation on temperature field of TIG welding of copper without preheating. Trans. nonferrous Met. Soc. China 16, 838-
842, 2006.

Węglowski M., Chmielewski T., Kudła K.: Porównanie wybranych właściwości nowoczesnych spawalniczych inwertorowych źródeł energii przeznaczonych do spawania metodą MAG. 51. naukowo-Techniczna Konferencja Spawalnicza, Dębe 22-24.10.2009.

Węglowski M., Chmielewski T.: Efektywność spawania w odmianach metody MAG na podstawie wybranych właściwości spawalniczych, I Konferencja Polskiej Izby Producen- tów Urządzeń i Usług „nowoczesne Technologie Obróbki Metali”, Bydgoszcz, 31 marca-1 kwietnia 2011.

Węglowski M., Chmielewski T.: Badania właściwości urządzeń z wewnętrzną przemianą częstotliwości przeznaczonych do spawania metodą MAG. XVII Międzynarodowa Konferencja Spawalnicza Energetyków, Opole - Turawa, 20-23 kwietnia 2010.

Węglowski M., Chmielewski T., Kudła K.: Porównanie właściwości spawalniczych inwertorowych źródeł energii przeznaczonych do spawania metodą MAG. Przegląd Spawalnictwa nr 10/2009 s. 81-83.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>