Investigation of the properties of zn and al coatings deposited by arc spraying onto s235Jr steel substrate

Main Article Content

Tomasz Chmielewski
Dariusz Golański
Janusz Bazela
Grzegorz Gontarz

Abstract

The article presents results of research of the properties of Zn and Al coatings deposited by arc spraying method onto a substrate of S235JR steel according to PN-EN 10020. In this study the microstructure of the coatings was characterized together with their hardness and adhesion to the substrate. In an indirect way, the level of coating residual stresses were calculated, through the precise measurement of sample deflection that was used to calculate the stress magnitude. 


in polish

Badania właściwości powłok Zn i Al natryskiwanych łukowo na stal S235JR

W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości powłok cynkowych i aluminiowych natryskiwanych łukowo na podłoże ze stali S235JR wg PN-EN 10025. Powłoki natryskiwano agregatem Metallisation S350. W ramach prowadzonych badań scharakteryzowano mikrostrukturę powłok, ich twardość i przyczepność do podłoża. W sposób pośredni określono poziom naprężeń własnych w powłokach, dokonując precyzyjnego pomiaru ugięcia próbek i wyznaczenia na tej podstawie wartości naprężenia średniego. 

 

 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
T. Chmielewski, D. Golański, J. Bazela, and G. Gontarz, “Investigation of the properties of zn and al coatings deposited by arc spraying onto s235Jr steel substrate”, Weld. Tech. Rev., vol. 86, no. 2, Feb. 2014.
Section
Original Articles

References

Baszkiewicz J., Kamiński M.: Korozja materiałów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 2006.

Blicharski M.: Inżynieria powierzchni, WNT, Warszawa 2009.

Burakowski T., Wierzchoń T.: Inżynieria powierzchni metali,
WNT, Warszawa 1995.

Borowy M.: natryskiwanie łukowe powłok anodowych, Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii
Produkcji, 2013.

Brennek J., Milewski W.: natryskiwanie cieplne powłok
ochronnych, Instytut Wydawniczy CRZZ, Warszawa 1978.

Chmielewski T., Golański D.: Właściwości powłok tytanowych natryskiwanych termicznie na podłoża ceramiczne AlN,
Przegląd Spawalnictwa 9-10/2009, s. 27÷31.

Milewski W.: Wpływ współczynnika wnikania ciepła na po- wierzchniach styku na przyczepność powłok natryskiwanych cieplnie, Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych, Warszawa 2006.

Rosiak M.: natryskiwanie termiczne powłok intermetalicznych (Ni-Al) na podłoża stalowe, Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Produkcji, 2013.

Stoney G.G.: The tension of metallic films deposited by electrolysis, Proceedings of the Royal Society (London) A82, s. 172÷175.

Tkaczyk S. (pod redakcją): Powłoki Ochronne, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1994.

Zimmerman J.: Golański D., Chmielewski T., Włosiński W., Model obliczeniowy do analizy naprężeń własnych w układzie powłoka-podłoże podczas nanoszenia powłok metodami termicznymi, Przegląd Spawalnictwa 1/2013, s. 12÷17.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>